Τα τμήματα του «Ροζ Πάνθηρα»

 
Στο κέντρο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης Ροζ Πάνθηρας φροντίζουμε ώστε τα παιδιά να απασχολούνται με δραστηριότητες και να δέχονται ερεθίσματα που βοηθούν στην ανάπτυξή τους ανάλογα με την ηλικία τους.

Για αυτό και τα παιδάκια του Ροζ Πάνθηρα χωρίζονται σε 4 ομάδες:

  • Το τμήμα βρεφών τα Μελισσάκια
    α) μικρά μελισσάκια (βρεφικό) 10 μηνών - 2 ετών
    β) μεγάλα μελισσάκια (μεταβρεφικό) 2 ετών - 3 ετών
  • Το τμήμα μικρών προνηπίων τα Παπάκια 3 έως 4 ετών
  • Το τμήμα προνηπίων τα Πανθηράκια 4 έως 5 ετών
  • Το τμήμα νηπίων τα Γοριλάκια 5 έως 6 ετών
 
 
τα μελισσάκια
 
 
 
τα παπάκια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τα πανθηράκια
 
 
 
τα γοριλάκια
 
 
 
 
 
 
 
 

Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
 
Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
 
 
 
Ιωνίας 38
& Ιωνίας 40
174 56 Άλιμος