τμήματα Βρεφικού Σταθμού ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ στον Άλιμο

 
Στο κέντρο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης Ροζ Πάνθηρας φροντίζουμε ώστε τα παιδιά να απασχολούνται με δραστηριότητες και να δέχονται ερεθίσματα που βοηθούν στην ανάπτυξή τους ανάλογα με την ηλικία τους.

Για αυτό και τα παιδάκια του Ροζ Πάνθηρα χωρίζονται σε 4 ομάδες:

  • Το τμήμα βρεφών τα Μελισσάκια 10 μηνών έως 2 ετών (Βρεφικό) & 2 ετών έως 3 ετών (Μεταβρεφικό)
  • Το τμήμα μικρών προνηπίων τα Παπάκια 3 έως 4 ετών
  • Το τμήμα προνηπίων τα Πανθηράκια 4 έως 5 ετών
  • Το τμήμα Γοριλάκια 5 έως 6 ετών
 
 
τα μελισσάκια
 
 
 
τα παπάκια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τα πανθηράκια
 
 
 
τα γοριλάκια
 
 
 
 
 
 
 
 

Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
Ιωνίας 38
& Ιωνίας 40
174 56 Άλιμος