Τμήμα μικρών προνηπίων τα παπάκια

 

3 ετών - 4 ετών

 
Καθοριστική επίδραση για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών στην προνηπιακή ηλικία έχει το πλήθος και η ποιότητα των ερεθισμάτων που λαμβάνουν.

Στο Ροζ Πάνθηρα νιώθουμε ότι ακόμη μεγαλύτερη αξία έχει η κατάλληλη παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Οι δασκάλες και οι ειδικοί συνεργάτες μας πασχίζουν καθημερινά να δημιουργήσουν ένα πλούσιο, ευνοϊκό περιβάλλον ερεθισμάτων, σύμφωνα πάντα, με ό, τι προβλέπει η σύγχρονη προνηπιακή εκπαίδευση.

Τα παπάκια μας ασχολούνται με οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση τους, στη νοητική κοινωνική και συναισθηματική τους εξέλιξη ενώ παράλληλα καλλιεργούν όλες τις αισθήσεις τους και αναπτύσσουν τις ικανότητες τους.

Σχήματα, χρώματα κι αρώματα, αισθήματα και χαμόγελα σ’ ένα χώρο που είναι συνέχεια της δικής σας αγκαλιάς.
 
 
 
 
 

Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
 
Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
 
 
 
Ιωνίας 38
& Ιωνίας 40
174 56 Άλιμος