Τμήμα προνηπίων τα πανθηράκια

 

4,5 ετών - 5,5 ετών

 
Σε αυτό το τμήμα τα παιδιά έχουν ένα πλαίσιο θεματολογίας από:

 • Λογοτεχνία
 • Μυθολογία
 • Λαογραφία
 • Απλές ασκήσεις για εισαγωγή στα μαθηματικά και την γλώσσα.
 • Αγγλικά - γνωριμία με την γλώσσα.
 • Άντληση ιδεών για περισσότερες δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα παιδιά.
 • Ξεναγήσεις σε Μουσεία, εργαστήρια Ζωγραφικής και Γλυπτικής.
 • Επισκέψεις σε Θεατρικές Παραστάσεις.
 • Εικαστικά,Ζωγραφική, Πηλός, Τεχνικές Ζωγραφικής, Χαρτοπολτός.
 • Ζαχαροπλαστική
 • Γυμναστική

Στη προνηπιακή ηλικία η οργάνωση και η εκτέλεση των παραπάνω θεμάτων πραγματοποιείται με γνώμονα τις ανάγκες και το ρυθμό του κάθε παιδιού, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα των επιλογών συνδυάζοντας και αξιολογώντας τα ερεθίσματα που δέχεται.
 
 
 
 
 

Βρεφονηπιακός
Σταθμός
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
Ιωνίας 38
174 56 Άλιμος