Οι παροχές του «Ροζ Πάνθηρα»

 
Διατροφή
 
Συνεργασία με παιδίατρο
 
Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
 
Ασφαλιστική κάλυψη
 
Μεταφορά των παιδιών με σχολικό όχημα
 
Ετήσιες εργασίες
 
Βιωματικά προγράμματα
 
 
 
 
 

Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
 
Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
 
 
 
Ιωνίας 38
& Ιωνίας 40
174 56 Άλιμος