Βρεφονηπιακός Σταθμός ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ στον Άλιμο

 
Διατροφή
 
Συνεργασία με παιδίατρο
 
Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
 
Ασφαλιστική κάλυψη
 
Μεταφορά των παιδιών με σχολικό όχημα
 
Ετήσιες εργασίες
 
Βιωματικά προγράμματα
 
 
 
 
 

Βρεφονηπιακός
Σταθμός
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
Ιωνίας 38
174 56 Άλιμος