Εσωτερικός χώρος Βρεφονηπιακού Σταθμού ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ στον Άλιμο

 
 
 
 
 
 

Βρεφονηπιακός
Σταθμός
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ

 
Ιωνίας 38
174 56 Άλιμος